• (+976) 7056-3533
  • khentii@fcy.gov.mn
Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ...

2022-01-19 16:51:00

Дэлгэрэнгүй...
Хэнтий аймгийн Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо

Хэнтий аймгийн Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухай захирамж...

2022-01-19 15:31:20

Дэлгэрэнгүй...