• (+976) 7056-3533
  • khentii@fcy.gov.mn
Авлигаас урьчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа
Сургалтад хамрагдлаа

АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТ...

2022-09-29 14:01:21

Дэлгэрэнгүй...
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2022

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН/2020-2023 ОН/-Д ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАРТ ХАМААРАХ ЗААЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ,“АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА” АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 202...

2022-02-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй...