• (+976) 7056-3533
  • khentii@fcy.gov.mn
Хууль, эрх зүй
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Энэ хуулийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө....

2022-03-16 09:15:48

Дэлгэрэнгүй...
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Энэ хуулийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө....

2022-03-15 16:12:07

Дэлгэрэнгүй...
ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Энэ хуулийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө....

2022-03-15 15:12:31

Дэлгэрэнгүй...
ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Энэ хуулийг 1999 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө....

2022-03-15 09:47:17

Дэлгэрэнгүй...
ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдсан шинэчилсэн найруулга...

2022-03-01 14:35:04

Дэлгэрэнгүй...