• (+976) 7056-3533
  • khentii@fcy.gov.mn
2022 оны бүтэц, орон тоо

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ

 

 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2022 оны ......-р сарын ......-ны өдрийн .... дугаар албан бичгийн .......-р хавсралт


ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

Албан тушаал

Орон тооны хязгаар

Албан тушаалын ангилал

1

Газрын дарга

/Хүүхдийн эрхийн улсын ахлах байцаагч/

1

ТЗ-10

2

Захиргаа, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

1

ТЗ-6

3

ХШҮ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

1

ТЗ-5

4

Хууль эрх зүй, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

1

ТЗ-5

5

Нягтлан бодогч

1

ТҮ-8

6

Архив, бичиг хэрэг

1

ТҮ-5

7

Нярав

1

ТҮ-4

8

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

ТЗ-6

9

Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч

1

ТЗ-6

10

Хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

1

ТЗ-5

11

Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн

1

ТЗ-5

12

Гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

ТЗ-6

13

Гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

ТЗ-5

14

Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

ТЗ-6

15

Зорилтот бүлгийн залуучууд, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

1

ТЗ-5

 

Үндсэн орон тоо

15

 

 

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын задаргаа

1

Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн нийгмийн ажилтан

2

ТҮ-6

2

Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн Халамжийн ажилтан

2

ТҮ-1

3

Үйлчилгээний ажилтан

2

ТҮ-1

4

Жолооч

1

ТҮ-3

5

Жижүүр-манаач

4

ТҮ-1

6

Сэтгэлзүйч

1

ТҮ-6

 

Нийт

12

 

 

 

2022-06-01 00:00:00