• (+976) 7056-3533
 • khentii@fcy.gov.mn
Дараах үйлчилгээг үзүүлж байна

Д/д

Үйлчилгээ үзүүлэх нэгж, ажилтан

Үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний талаарх товч мэдээлэл

Бүрдүүлэх материал

1

Хүүхдийн эрх хамгааллын ажилтан

1.1 Хүүхдийн эрх, хамгааллын мэдээ, мэдээлэл өгөх

1.2 Хууль зүйн хорооны үйлчилгээ

1.3 Хүүхдийн эрхийн зөрчлийг илрүүлэх, хамгаалах үйлчилгээ үзүүлнэ

Дараах сувгаар зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой:

 1. Ажилтны үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд);
 2. Иргэний үнэмлэх (иргэн).

2

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан ажилтан

1.1 Гэр бүлийн чиглэлээрх сургалт, мэдээлэл өгөх

1.2 Гэр бүлд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх

1.3 Гэр бүлийн асуудлаарх хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх

Дараах сувгаар зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой:

Биеэр ирж уулзах

-

3

Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан ажилтан

1.1 Хүүхдийн оролцооны байгууллагад зөвлөн туслах үйлчилгээ

1.2 Хүүхдийн хөгжлийн арга хэмжээ зохион байгуулах

Дараах сувгаар зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой:

-

4

Хяналт, үнэлгээ мэдээлэл судалгаа хариуцсан ажилтан

1.1 Орон нутгийн хүүхдийн эрхийн мэдээлэл судалгааны талаарх мэдээлэл өгөх

 

1.2 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээрх ажил үйлчилгээнд хяналт, үнэлгээ хийгдсэн талаарх мэдээлэл, тайлан

Дараах сувгаар зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой:

-

5

Нийгмийн ажилтан

1.1 Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх

1,2 Түр хамгаалах байраар хангах

1,3 Холбон зуучлах

1,4 Зөвлөгөө өгөх

1.5 Хүүхэд хамгааллын сургалт хийх

 

Дараах сувгаар зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой:

 • Утас: 92070102, 70563433
 • http://khe.nac.gov.mn
 • НЭГ ЦЭГИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 • Биеэр ирж уулзах

-

6

Сэтгэл зүйч

1.1 Сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгнө.

1.2 Кейсүүдэд сэтгэлзүйн анхан шатны зөвлөгөө өгнө.

Дараах сувгаар зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой:

 • Утас: 98112280
 • http://khe.nac.gov.mn
 • НЭГ ЦЭГИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 • Биеэр ирж уулзах

-

7

Залуучуудын хөгжлийн төв

1.1 Залуучуудын хөгжлийн чиглэлээр бүх төрлийн үйлчилгээ үзүүлж, холбон жуучлах

1,2 Залуучуудын хөгжлийн төвийн “Амьдрах ухааны чадвар” 12 модуль сургалтыг 14-35 насны залуучуудад болон зорилтот бүлгийн залуучууд, хорих ангид хүмүүжигч, хорихоос өөр төрлийн  ял шийтгэлтэй залуучуудад сургалт явуулах. 

Дараах сувгаар зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой:

-

 

 

2022-09-29 14:10:44