• (+976) 7056-3533
  • khentii@fcy.gov.mn
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2021-2025 ОН/

Засгийн газар, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын шийдвэр, аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, бусад хууль тогтоомжуудыг  хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт, стратеги төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, төрийн захиргааны удирдлагаар хангах асуудлыг хамарсан үйл ажиллагааны цогц, оновчтой төлөвлөлтийг хийхэд оршино.

Download

2022-04-14 11:34:54