• (+976) 7056-3533
  • khentii@fcy.gov.mn
Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд нэгдлээ

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд үерийн даланг дагуулан ГБХЗХГ-ын хамт олон 100 метр талбайд 20 ширхэг улиасыг тарьлаа.

2022-10-14 16:33:27