• (+976) 7056-3533
  • khentii@fcy.gov.mn
ШИНЭ СЭРГЭЛТ “NEXTGEN” ТӨСЛИЙН АНХАН ШАТНЫ ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВАГДЛАА

Шалгарсан төслүүд Улаанбаатар хотод чадавхжуулах сургалтад хамрагдаж, 1 төсөл нь дараагийн шатанд шалгаран санхүүжилт авна.

2022-10-07 09:02:38